Pa lăng xích kéo tay Seagull

Tải trong: 0.5 tấn – 30 tấn

Mã hiệu: HSZ-B

Nhà cung cấp: Nhật Bản

Đường kính dây xích: 5mm – 10mm

Số lượng dây xích trên 1 Pa lăng:  1 – 10 dây

Trọng lượng tăng thêm của mỗi m tăng thêm (kg): 1.5 đến 23.9

Mã: PLSG Danh mục: